تجربه مسافرین از خدمات ما

شركت ثامن گشت خراسان به عنوان قدیمی ترین شركت تاكسيراني خصوصي كشور در حوزه حمل و نقل درون شهري،  به1383 با اخذ مجوز از سازمان تاکسیرانی مشهد و با اولويت ايجاد رفاه و آسايش براي شهروندان محترم مشهدی در سال منظور دستيابي به رضايت‌مندي مطلوب و رعایت استانداردهای این صنعت و ایجاد توازن عرضه و تقاضا با چشم انداز کاهش آلودگی هوا ، ترددهای بی مورد تاکسی ، کاهش هزینه سفر شهر مشهد و افزایش درآمد رانندگان با سرویسهای بهینه و اصولی سفرهای واقعی پا به عرصه وجود گذاشت.